Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

Vizyonumuz

Müşteri beklentilerinin ilerisinde bir anlayışla, kullanım değeri yüksek ürünler tasarlayarak bütün müşterilerimizin memnuniyetini sürekli en üst seviyede tutmaktır. Global Diesel ’in temel kalite politikası “MUTLAK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ” dir. Bu amaca ulaşmak için servislerin değişen ihtiyaç ve beklentilerini sürekli takip ederek tüm süreçlerde bu ihtiyaç ve beklentilere en üst düzeyde cevap verecek çözümler aramaktayız.

Misyonumuz

Misyon kelimesi dilimize ingilizceden geçmiş bir kelimedir. İngilizce mission yani görev kelimesinden gelir. Misyon firmanın öncelikli sorumluluklarını ve ürettiği /sattığı ürün ve hizmetlerdeki amaç ve gayelerini temsil eder. Bu anlamda misyon için kurumun varoluş nedeni de denilebilir. Vizyon belirlerken en sık yapılan hata, belirlenen metnin geleceğe dair oluşturulmasıdır. Oysa misyon şuanda ne olunduğu ile ilgilidir. O nedenle misyon oluştururken mevcut değerlerin dikkate alınması önemlidir.

Değerlerimiz

Misyon kelimesi dilimize ingilizceden geçmiş bir kelimedir. İngilizce mission yani görev kelimesinden gelir. Misyon firmanın öncelikli sorumluluklarını ve ürettiği /sattığı ürün ve hizmetlerdeki amaç ve gayelerini temsil eder. Bu anlamda misyon için kurumun varoluş nedeni de denilebilir. Vizyon belirlerken en sık yapılan hata, belirlenen metnin geleceğe dair oluşturulmasıdır. Oysa misyon şuanda ne olunduğu ile ilgilidir. O nedenle misyon oluştururken mevcut değerlerin dikkate alınması önemlidir.

Copyright © 2021 www.global-diesel.com